Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Θεοφίλου Βορέα Πινδάρου Επίνικοι, τόμ. α΄ και β΄ εις ελευθέραν ρυθμικήν μετάφρασιν», Μορφές, τχ. 41 (Φεβρουάριος 1950), σ. 85-86