Είστε εδώ

Petrarca Francesco, «Η δεύτερη ωδή στα μάτια της Λάουρας», Μορφές, τχ. 41 (Φεβρουάριος 1950), σ. 57-58