Είστε εδώ

Κιτσόπουλος Γιώργος, «Το σπασμένο τετράγωνο», Μορφές, τχ. 41 (Φεβρουάριος 1950), σ. 55-56