Είστε εδώ

Καρέλλη Ζωή, «Του ανέμου», Μορφές, τχ. 41 (Φεβρουάριος 1950), σ. 51-54