Είστε εδώ

Μανουσάκης Γιώργος, «Προάστειο Αθηνών», Μορφές, τχ. 41 (Φεβρουάριος 1950), σ. 50