Είστε εδώ

«##», Μορφές, τχ. 41 (Φεβρουάριος 1950), σ. 49