Είστε εδώ

«Εκτυπώσεις περιοδικών και βιβλίων», Μορφές, τχ. 41 (Φεβρουάριος 1950), σ. (εσώφυλλο)