Είστε εδώ

Καραηλίας Ευάγγελος, «Μουσική κίνηση Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 1949», Μορφές, τχ. 40 (Ιανουάριος 1950), σ. 42