Είστε εδώ

«Ζωγραφική. Η έκθεση του κ. Παύλου Παντελάκη», Μορφές, τχ. 40 (Ιανουάριος 1950), σ. 42-43