Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Η ζωή του βιβλίου. Χρ. Ευελπίδη Πλάτων και Αριστοφάνης», Μορφές, τχ. 40 (Ιανουάριος 1950), σ. 41