Είστε εδώ

Μαϊστράλης Κωστής, «Θα λέη…», Μορφές, τχ. 40 (Ιανουάριος 1950), σ. 32