Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Μια βυζαντινή εικόνα της γέννησης του Χριστού», Μορφές, τχ. 40 (Ιανουάριος 1950), σ. 30-32