Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Η ζωή του βιβλίου. Γκίκα Μπινιάρη Μαριονέττες. Αθήνα 1949», Μορφές, τχ. 39 (Δεκέμβριος 1949), σ. 332-333