Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Έκτος διαγωνισμός Μορφών μυθιστορήματος», Μορφές, τχ. 39 (Δεκέμβριος 1949), σ. 333-335