Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Η ζωή του βιβλίου. Χρίστου Λεβάντα: Ταξείδι στο άγνωστο. Έκδ. Ράνου, Αθήνα 1949», Μορφές, τχ. 39 (Δεκέμβριος 1949), σ. 332