Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Η ζωή του βιβλίου. Α. Μ. Πάπκω Παραμύθια και ιστορίες για μεγάλους, Θεσσαλονίκη 1949», Μορφές, τχ. 39 (Δεκέμβριος 1949), σ. 331-332