Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Θαν. Πετσάλη, Η καμπάνα της Αγια-Τριάδας, Αθήνα 1949», Μορφές, τχ. 39 (Δεκέμβριος 1949), σ. 331