Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Το μήνυμα της Θεσσαλονίκης (Διάλεξη, 3-12-1949)», Μορφές, τχ. 39 (Δεκέμβριος 1949), σ. 324-330