Είστε εδώ

Κατσόγιαννης Ηλίας, «[Από την ανέκδοτη συλλογή <Το τραγούδι της αγάπης/em>]», Μορφές, τχ. 39 (Δεκέμβριος 1949), σ. 294