Είστε εδώ

Ντάλιας Χρήστος, «Αναζήτηση», Μορφές, τχ. 39 (Δεκέμβριος 1949), σ. 294