Είστε εδώ

Κυριαζής Αθανάσιος Γ., «[Από τα Τραγούδια του τόπου μου και του καιρού μου]», Μορφές, τχ. 39 (Δεκέμβριος 1949), σ. 291-293