Είστε εδώ

Τσαρούχης Γιάννης, «Χασαπάκι των Αθηνών», Μορφές, τχ. 39 (Δεκέμβριος 1949), σ. 290