Είστε εδώ

«Ταβέρνα-ουζερί Το Ελληνικόν», Μορφές, τχ. 38 (Νοέμβριος 1949), σ. (οπισθόφυλλο)