Είστε εδώ

«Βιομηχανία Φιλίππου», Μορφές, τχ. 38 (Νοέμβριος 1949), σ. (οπισθόφυλλο)