Είστε εδώ

«ΕΒΕΜ Ελληνική Βιομηχανία Ελαστικού Μακεδονίας», Μορφές, τχ. 38 (Νοέμβριος 1949), σ. (οπισθόφυλλο)