Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Η ζωή του βιβλίου. 1. Γιάννη Σφακιανάκη, Τραγούδια της αυγής, Αθήναι 1949. 2. Φοίβου Δέλφη, Η μοναξιά του λιθαριού, 1949. 3. Σαράντου Παυλέα, Ωδή στο Αιγαίο, Πειραιεύς 1949. 4. Νίκου Βόκοβιτς, Το τραγούδι του άγνωστου, Αθήναι 1949. 5. Ροβήρου Μανθούλη, Σκαλοπάτια, Αθήναι 1949. 6. Θάνου Βιβιέρη, Μεσοπορεία, Αθήναι 1949», Μορφές, τχ. 38 (Νοέμβριος 1949), σ. 283-285