Είστε εδώ

Καρέλλη Ζωή, «Το θέατρο», Μορφές, τχ. 38 (Νοέμβριος 1949), σ. 285