Είστε εδώ

Ταξιάρχης Ντίνος, «Χτυπάει το τζάμι», Μορφές, τχ. 38 (Νοέμβριος 1949), σ. 272