Είστε εδώ

Ντάλιας Χρήστος, «Νυκτερινό», Μορφές, τχ. 38 (Νοέμβριος 1949), σ. 273