Είστε εδώ

Παπαπάνος Κώστας, «Μια σκλάβα του Λούβρου. Η Νίκη της Σαμοθράκης», Μορφές, τχ. 38 (Νοέμβριος 1949), σ. 269-271