Είστε εδώ

Στεργίου Ξενοφών, «Στης ποταμιάς το μύλο», Μορφές, τχ. 38 (Νοέμβριος 1949), σ. 268