Είστε εδώ

Σταμπολής Γιώργος Κ., «Επιτάφιο τραγούδι σε μια κόρη», Μορφές, τχ. 38 (Νοέμβριος 1949), σ. 246