Είστε εδώ

Δόξας Τάκης, «Έρημος τόπος», Μορφές, τχ. 38 (Νοέμβριος 1949), σ. 246