Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Πραγματογνωσία», Μορφές, τχ. 38 (Νοέμβριος 1949), σ. 247-254