Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Έστι τις Σωκράτης σοφός…», Μορφές, τχ. 38 (Νοέμβριος 1949), σ. 245