Είστε εδώ

Χατζηκυριάκος-Γκίκας Νίκος, «Μορφή μέσα στη βλάστηση», Μορφές, τχ. 38 (Νοέμβριος 1949), σ. 242