Είστε εδώ

«##», Μορφές, τχ. 38 (Νοέμβριος 1949), σ. 241