Είστε εδώ

«Ταχινοχαλβαδοποιΐα Αδελφών Τσακυράκη», Μορφές, τχ. 38 (Νοέμβριος 1949), σ. (εσώφυλλο)