Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Η ζωή του βιβλίου. Ο Σμαράγδινος αυλός. Κινέζικα ποιήματα. Απόδοση Έρσης Ν. Σαράτση - Βόλος 1949», Μορφές, τχ. 37 (Οκτώβριος 1949), σ. 237