Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Η ζωή του βιβλίου. Κλείτου Κύρου, Αναζήτηση, Ποιήματα - Θεσσαλονίκη 1949», Μορφές, τχ. 37 (Οκτώβριος 1949), σ. 237