Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Η ζωή του βιβλίου. Ζήση Οικονόμου, Το μακρινό ταξίδι και άλλα δύο μονόπρακτα», Μορφές, τχ. 37 (Οκτώβριος 1949), σ. 238