Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Η ζωή του βιβλίου. Σ. Μαράντου Χαμένος καιρός - Ποιήματα, Αθήνα 1948», Μορφές, τχ. 37 (Οκτώβριος 1949), σ. 236-237