Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Η ζωή του βιβλίου. Μιχ. Περάνθη, Τα Μήλα των Εσπερίδων - Ποιήματα, Αθήναι 1949», Μορφές, τχ. 37 (Οκτώβριος 1949), σ. 236