Είστε εδώ

Μαρκίνας Κλαύδιος, «Ελπίδα», Μορφές, τχ. 37 (Οκτώβριος 1949), σ. 197