Είστε εδώ

Γεωργούλης Κωνσταντίνος Δ., «Το πρόβλημα του ανθρωπισμού. Ο Μόμμσεν αντίθετος στον Πετράρχη», Μορφές, τχ. 37 (Οκτώβριος 1949), σ. 198-200