Είστε εδώ

Δέλφης Φοίβος, «Στο Χιαλμό», Μορφές, τχ. 37 (Οκτώβριος 1949), σ. 196-197