Είστε εδώ

«ΕΒΕΜ Ελληνική Βιομηχανία Ελαστικού Μακεδονίας», Μορφές, τχ. 35 (Αύγουστος 1949), σ. (οπισθόφυλλο)