Είστε εδώ

«Ταβέρνα-ουζερί Το Ελληνικόν», Μορφές, τχ. 35 (Αύγουστος 1949), σ. (οπισθόφυλλο)