Είστε εδώ

«Ποτά Γεωργ. Τάσιου και Σία», Μορφές, τχ. 35 (Αύγουστος 1949), σ. (οπισθόφυλλο)