Είστε εδώ

«Βιομηχανία Φιλίππου», Μορφές, τχ. 35 (Αύγουστος 1949), σ. (οπισθόφυλλο)